Лични данни

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ ВЪВ ВАРНА ЕСКЕЙП РУУМ

 В съответствие с въведения от Европейската комисия ‘’Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейски парламент и на Съвета от 27 април 2016 година, относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните)’’, ние от Варна Escape Room искаме да Ви информираме, че личните данни предоставени от Вас в резервационната ни форма и декларациите, биват унищожени в края на всеки работен ден, след извършването на услугата. Тъй като личните Ви данни НЕ представляват интерес за нас, те НЕ биват съхранявани в нашата система.

Сигурността на личните данни, които ни предоставяте е много важна за нас. Тя има голямо значение за успеха на нашия бизнес и за имиджа ни в обществото. Ето защо ние защитаваме Вашите данни като прилагаме всички подходящи технически и организационни средства, с които разполагаме, за да не допускаме неразрешен достъп, неразрешено или злонамерено използване, загуба или преждевременно заличаване на информация.

Ние събираме и обработваме лични данни само при спазване на изискванията на местното и европейското законодателство. Наясно сме, че обработването на Вашите данни е свързано с определена причина и не може да се извършва без ограничение.

С настоящата „Политика за защита на личните данни“ има за цел да Ви разясни как и защо са ни нужни личните Ви данни.

Защо Варна Escape Room изисква лични данни?
С цел по-добра комуникация и идентификация Личните ви данни, се използват САМО и ЕДИНСТВЕНО при направата на резервация през резервационната форма за стаите в сайта и при подписването на декларация преди началото на услугата(играта). Вашите данни,  предоставени от сайта биват премахнати от календара с резервации в края на съответния работен ден или в случай, че отмените резервацията си, а декларациите се унищожават в същия срок.

Какви лични данни трябва да предоставя, за да си направя резервация?
Име, Фамилия и телефонен номер (екипът на Варна Ескейп Руум препоръчва използването на  прякорни имена/ псевдоними/ име на отбора).  Имаме и поле за електронна поща, което не е задължително да посочвате.

Декларациите , на които изискваме Вашите имена и подпис, са необходими с цел идентифициране на участниците и на тяхното съгласие с общите правила и условия за извършването на дадената услуга (игра). Телефонът за контакт се използва в случай, че има забравена лична вещ след участието в дадената услуга (игра).

Посоченият имейл адрес се използва за изпращане на снимки от наша страна, направени след финализиране на услугата(играта). Снимките се изпращат само в случаите, в които участникът е дал своето съгласие за това.  Снимките се изтриват в 3-дневен срок.

Декларациите се унищожават  в края на работния ден.

Видеозаписи не се съхраняват. Видео наблюдение се извършва единствено по време на извършване на услугата(играта), с цел безопасност на участниците и опазване на материалната база на обекта.

Ще бъдат ли използвани Личните ми данни за рекламна или маркетингова цел?
Не, Варна Escape Room  изисква личните ви данни само в резервационната форма и декларацията. В случай, че Варна Escape Room, организира промоция или игра, в която са ни нужни личните Ви данни, Варна Escape Room, ще поиска съгласието Ви.

Могат ли Личните ми данни да попаднат в трето лице?
Не, Варна Escape Room  използва всички възможни техники и методи за защита на данните, предоставени от вас.

Колко дълго Варна Escape Room съхранява личните ми данни?
Личните данни предоставени от вас в резервационната ни форма и в декларациите, биват унищожени в края на всеки работен ден, след извършване на услугата.